page_banner

Eticheta GHS

Pericol
A nu se lasa la indemana copiilor
Citiți eticheta înainte de utilizare

Nociv dacă este înghițit sau inhalat. Poate fi dăunător în contact cu pielea. Provoacă arsuri grave ale calității și leziuni oculare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.
Prevenire: Păstrați recipientul bine închis. Nu respirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/sprayul. Spălați bine după înmânare. Nu mâncați, beți și nu fumați când utilizați acest produs. Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. Evitați eliberarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față.
Raspuns: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. Nu provocați voma. Obțineți imediat ajutor medical de urgență. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Obțineți imediat ajutor medical de urgență. ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți persoana la aer curat și păstrați-l confortabil pentru respirație. Obțineți imediat ajutor medical de urgență. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați clătirea. Obțineți imediat ajutor medical de urgență. Obțineți ajutor medical de urgență dacă vă simțiți rău. Tratamentul specific este urgent (vezi instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe fișa cu date de securitate). Colectați scurgerile.
Depozitare: Păstrați recipientul bine închis. Magazin închis.
Eliminare:Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.
Consultați fișa cu date de securitate